Правила поведінки здобувачів освіти у закладі

Правила поведінки здобувачів освіти ЗДО

Правила поведінки здобувача освіти в закладі дошкільної освіти (ЗДО)

Правила поведінки здобувача освіти в ЗДО базуються на законах України, наказах Міністерства освіти і науки України та рішеннях органів місцевого самоврядування, Статуті закладу.

Здобувачі освіти в ЗДО повинні дотримуватись таких правил:

— Приходити вчасно в заклад дошкільної освіти.

— Вітатися з усіма працівниками ЗДО.

— У всьому слухатися вихователя.

— Якщо щось болить, то обов’язково про це сказати вихователю.

— Берегти іграшки, майно та книги.

— В групі голосно не кричати та не бігати.

— Не ходити в  вологому одязі.

— Не ображати дітей зі своєї групи.

— Слідкувати за станом свого одягу.

— Мати особисті носові хустинки.

— Дотримуватися вимог безпеки.

— Акуратно вішати одяг в свою шафку.